Nasze projekty

2023

Aktywny kalendarz – aktywny senior złożony w Programie AKTYWNI+ otrzymał od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotację w wysokości 29.500,00 zł. Projekt realizowany we współpracy ze Staszowskim Ośrodkiem Kultury i Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych „Talent”.

Marka Szydłowa motorem turystycznym regionu to projekt złożony w konkursie ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dotacja w wysokości 50.000,00 zł. Projekt realizowany we współpracy z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Szydłowie i Gminą Szydłów.

2022

Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze gminy Bogoria poprzez rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy zbiorniku Buczyna oraz innowacyjną infrastrukturę turystyczną w postaci ustawienia telebimu informacyjno-promocyjnego. Pozyskano 299.727,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Projekt realizowany w latach 2022 – 2023 we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Białe Ługi” i Gminą Bogoria.

Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę witaczy promocyjno – informacyjnych na obszarze gminy Bogoria. Pozyskano 70.098,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Projekt realizowany w latach 2022 – 2023 we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Białe Ługi” i Gminą Bogoria.

XX Powiatowy Turniej Ortograficzny w którym wzięło udział 40 uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII i ponadpodstawowych z terenu powiatu staszowskiego. W ramach zadania opracowano m.in. autorskie dyktanda. Na turniej pozyskano środki konkursowe w wysokości 3.000,00 zł z Województwa Świętokrzyskiego. Przed ogłoszeniem wyników uczestnicy wysłuchali wykładu prof. Piotra Zbroga pt. „Mowa ciała”. Turniej zrealizowany we współpracy ze Staszowskim Ośrodkiem Kultury.

2021

Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Staszowie. Pozyskano 87.350,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Projekt realizowany we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Białe Ługi” i Gminą Staszów.