Władze

Zarząd
Maria Stachuczy – Przewodnicząca
Piotr Walczak – Wiceprzewodniczący
Ewa Kondek – Sekretarz
Dominik Rożek – Skarbnik
Małgorzata Gul – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Witold Kowal – Przewodniczący
Ewa Szymańska – Sekretarz
Sławomir Migalski – Członek