Władze

Zarząd
Witold Kowal – Przewodniczący
Piotr Walczak – Wiceprzewodniczący
Dominik Rożek – Skarbnik
Sławomir Migalski – Sekretarz
Andrzej Kowalski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Maria Stachuczy
Katarzyna Ciepiela
Beata Jaworska