Zaproszenie na szkolenie „Budowa produktów turystycznych”

Szkolenie Budowa produktów turystycznych w oparciu o najnowsze trendy i technologie.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata” zaprasza przedstawicieli branży turystycznej i wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie „Budowa produktów turystycznych w oparciu o najnowsze trendy i technologie”. Szkolenie odbędzie się 30 listopada 2023 r. w Bogorii.

Data: 30 listopada 2023 r. (czwartek) w godz. 10:00 – 14:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii, ul. Spacerowa 3, 28-210 Bogoria

Prowadzący: Jarosław Panek, Małgorzata Wilk-Grzywna

Zapisy: tel. 509 341 069, e-mail: lot@czymchatabogata.org

Program szkolenia:
1. Aktualne trendy w turystyce
2. Struktura produktu turystycznego a konkurencyjna oferta (podejście warsztatowe)
3. Ekomuzea jako produkt sieciowy – idea i dobre praktyki
4. PR i efektywna sprzedaż produktu turystycznego w praktyce

Zadanie publiczne pn. „Marka Szydłowa motorem turystycznym regionu” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0081/2306/UDOT/DT/BP z dnia 27 czerwca 2023 r.