O trendach, ekomuzeach i nie tylko

W dn. 30 listopada spotkaliśmy się na ostatnim szkoleniu przeprowadzonym w ramach projektu „Marka Szydłowa motorem turystycznym regionu” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szkolenie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii. Omawialiśmy aktualne trendy w turystyce, konkurencyjne oferty oraz efektywną sprzedaż w turystyce. Najwięcej uwagi prowadzący, Małgorzata Wilk-Grzywna i Jarosław Panek, poświęcili tematyce ekomuzeów jako produktów sieciowych. Przedstawili dobre i mniej udane przykłady ekomuzeów na świecie i w Polsce. Następnie rozważaliśmy kwestię rdzenia produktowego przyszłego ekomuzeum zlokalizowanego na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. Wszyscy zgodzili się co do konieczności dalszej współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami turystycznymi w celu opracowania wspólnej oferty i jej późniejszej sprzedaży przez touroperatora. Ostatnim akcentem szkolenia było omówienie poprawnego tworzenia informacji prasowej.

Zadanie publiczne pn. „Marka Szydłowa motorem turystycznym regionu” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0081/2306/UDOT/DT/BP z dnia 27 czerwca 2023 r.