Zaproszenie na szkolenie Geo-Guide

Szkolenie Geo-Guide 2023, Szydłów

TUTAJ ZNAJDZIECIE MATERIAŁY ZE SZKOLENIA PO PRZESŁANIU PRZEZ PROWADZĄCEGO

Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata” zaprasza przedstawicieli branży turystycznej i wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie Geo-Guide. Szkolenie odbędzie się 27 października 2023 r. w Szydłowie.

Data: 27 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

Miejsce: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów

Prowadzący: Michał Poros – Kierownik Centrum Geoedukacji w Kielcach

Zapisy: tel. 41 354 53 13, e-mail: lot@czymchatabogata.org

Program szkolenia:

1. Podstawy geologii i geoturystyki
– podstawowe terminy i pojęcia z zakresu geologii i geoturystyki
– wprowadzenie do podstaw geologii
– podstawowe zasady stosowane w interpretacji zapisu geologicznego
– tabela dziejów Ziemi – zapis życia na Ziemi
– zjawiska i procesy geologiczne
– najważniejsze rodzaje skał i minerałów występujące w regionie świętokrzyskim
2. Budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich
– mapa geologiczna regionu
– zapis poszczególnych okresów geologicznych i reprezentatywne geostanowiska
3. Ziemia Staszowska okiem geoturysty
– specyfika geologiczna Ziemi Staszowskiej
– najciekawsze atrakcje geoturystyczne
4. Dyskusja i podsumowanie szkolenia

Zadanie publiczne pn. „Marka Szydłowa motorem turystycznym regionu” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0081/2306/UDOT/DT/BP z dnia 27 czerwca 2023 r.