Władze

Zarząd LOT
(po wyborach w dn. 25 czerwca 2019 r.)
Witold Kowal - Przewodniczący
Piotr Walczak - Wiceprzewodniczący
Dominik Rożek - Skarbnik
Sławomir Migalski - Sekretarz
Andrzej Kowalski - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Maria Stachuczy
Katarzyna Ciepiela
Beata Jaworska