Walne Zebranie LOT w Szydłowie

W dniu 28 kwietnia 2016 r. w "Gospodzie Rycerskiej" w Szydłowie odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Czym chata bogata".

W zebraniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz gmin członkowskich LOT: Leszek Kopeć - Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Ewa Kondek - Wiceburmistrz Miasta i Gminy Staszów, Zbigniew Borek - Wicewójt Gminy Bogoria, Jan Klamczyński - Wójt Gminy Szydłów.

Zebranie otworzył i poprowadził Witold Kowal - przewodniczący Zarządu. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2015 (Piotr Walczak), sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015 (Witold Świtalski) i sprawozdanie z wyników finansowych stowarzyszenia w 2015 r. (Dominik Rożek).

Walne Zebranie podjęło pięć uchwał:

  • Uchwała Nr 1/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia działalności Zarządu za rok 2015,
  • Uchwała Nr 2/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2015,
  • Uchwała Nr 3/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015,
  • Uchwała Nr 4/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2015,
  • Uchwała Nr 5/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2016 roku.

W punkcie Wolne Wnioski dyskutowano m.in. o imprezie rowerowej koordynowanej przez Koło Grodzkie PTTK w Staszowie jaka odbędzie się w dniach 7 - 14 lipca 2018 r. Podnoszono potrzebę połączenia naszych terenów ze szlakiem rowerowym Green Velo.