Umowy na granty z LGD "Białe Ługi" podpisane

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w siedzibie LGD "Białe Ługi" w Trzemosnej podpisaliśmy dwie umowy na granty związane z promocją turystyki i zdrowego trybu życia. W najbliższym czasie, wspólnie z dwoma partnerami, LOT zrealizuje operacje pt. „Rajd Motocykli Zabytkowych i Klasycznych MOTOWYRYPA 2018” i „Promocja prozdrowotnych walorów turystyki rowerowej ma obszarze LGD Białe Ługi”.

Nabór z przedsięwzięcia 1.3.3 „Wydarzenia promujące zdrowy styl życia mieszkańców i turystów – prozdrowotność” przeprowadzony był 23 października 2017 roku - 6 listopada 2017 roku. Zarząd LOT "Czym chata bogata" napisał i złożył dwa wnioski o granty. Obydwa przeszły pomyślną ocenę i otrzymały dofinansowanie.

Rajd Motocykli Zabytkowych i Klasycznych MOTOWYRYPA 2018

Partnerem przy realizacji operacji jest Świętokrzyska Nieformalna Grupa Motocyklowa. Celem grantu jest zorganizowanie aktywnego i zdrowego wypoczynku przy wykorzystaniu naturalnych zasobów dziedzictwa lokalnego. Rajd Motocykli Zabytkowych i Klasycznych „MOTOWYRYPA” 2018 odbędzie się w dniach 31 maja – 3 czerwca 2018 r. i ze względu na swój charakter przebiegał będzie przez kilkadziesiąt miejscowości leżących na obszarze LGD „Białe Ługi” – od Borkowa w Gminie Daleszyce do Golejowa w Gminie Staszów. Będzie to impreza o charakterze krajoznawczo-historyczno-patriotycznym w formule turystycznego rajdu przejazdowego na orientację. Uczestnicy – kierowcy i pasażerowie motocykli zabytkowych i klasycznych, będą przejeżdżać wyznaczoną przez organizatora trasą w założonym czasie, wykazując się orientacją w terenie, odnajdując i zaznajamiając się z wybranymi obiektami związanymi z historią regionu. Za czas przejazdu odbiegający od przyjętego, naliczane są punkty karne. Kierowcy poruszają się na orientację za pomocą tzw. itinererów, czyli drogowych map strzałkowych. Mapa jest podzielona na kratki, w których w formie graficznej pokazane są: wybrane miejsce i wskazany kierunek ruchu wraz z odległością w km od punktu wyjazdu lub pomiędzy punktami. Trasa jest podzielona na etapy ok. 25 – 45 km, podczas których załogi rajdowe natrafią na szereg zadań terenowych. Za niewykonanie zadania lub błędną odpowiedź naliczane są punkty karne. W punktach kontroli czasu lub punktach kontroli przejazdu będą się odbywać widowiskowe próby sprawności motocykla lub sprawnościowe bez motocykla. Za próby także naliczane są punkty karne (np. za czas wykonania, precyzję, pomyłki). Na zakończenie, na mecie uczestnicy rozwiążą test zadań z historii motoryzacji, przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy oraz prozdrowotności rajdów motocyklowych. W rajdzie będą mogły wziąć udział motocykle wyprodukowane do końca 1983 r., które będą podzielone na kategorie wiekowe Vintage, Weteran i Classic. Podczas rajdu uczestnicy zapoznają się z pięknymi i wartymi odwiedzenia miejscami na obszarze LGD „Białe Ługi”. Impreza promować będzie zdrowy styl życia poprzez uprawianie turystyki motocyklowej. Przejazd będzie prowadził głównie mniej uczęszczanymi drogami publicznymi asfaltowymi, szutrowymi a także gruntowymi i leśnymi. Pozwoli to na ominięcie ruchliwych tras oraz pozwoli na zaprezentowanie uczestnikom wydarzenia pięknych krajobrazów tego obszaru oraz miejsc nasyconych historią. Sam przejazd wiekowych maszyn drogami podrzędnymi odbywać się będzie z niewielkimi prędkościami czyli takimi aby jak najwięcej czerpać z przejazdu pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Poszczególne etapy Rajdu uczestnicy pokonywać będą w pojedynkę lub niewielkimi grupami. Wyjazd z bazy następować będzie co ok. 1 – 2 minuty, a całość przejazdu wszystkich trwać może od około 1,5 do 2,5 h. Maksymalna ilość pojazdów jaka może wziąć udział w Rajdzie ograniczona jest do 100. W imprezie weźmie udział maksymalnie 160 osób. Na zakończenie rajdu wyłonieni zostaną zwycięzcy w poszczególnych klasach wiekowych motocykli.
Budżet operacji 36.575,87 w tym:
- grant z LGD "Białe Ługi": 27.933,00 zł
- wkład własny finansowy: 6.368,29 zł
- wkład własny rzeczowy: 2.274,58 zł

Podpisanie umów w Trzemosnej

Podpisanie umów w Trzemosnej
Podpisanie umów w Trzemosnej

Promocja prozdrowotnych walorów turystyki rowerowej ma obszarze LGD Białe Ługi

Partnerem przy realizacji operacji jest Koło Grodzkie PTTK w Staszowie. Celem grantu jest promocja turystyki rowerowej, jako najzdrowszej formy spędzania wolnego czasu oraz promocja walorów turystycznych wschodniej części regionu świętokrzyskiego oraz promocja tras rowerowych na terenie LGD "Białe Ługi" z uwzględnieniem walorów kulturowych, krajobrazowych i historycznych. W celu promocji turystyki rowerowej na obszarze działania LGD "Białe Ługi" oraz ze względu na przebiegający przez nasz region szlak Green Velo i stale nasilający się ruch turystyczny zamierzamy zaproponować turystom kilka tras rowerowych przebiegających po najciekawszych miejscach regionu. W tym celu zostanie opracowany i wydany w nakładzie 3 tys. egz. przewodnik rowerowy zawierający mapy tych tras oraz opisy najciekawszych atrakcji. Wszystkie informacje będą opisane w czterech językach - polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Przewodnik ten zostanie bezpłatnie rozdystrybuowany w punktach informacji turystycznej, bibliotekach szkolnych i ważniejszych obiektach turystycznych naszego regionu. W pierwszej połowie lipca 2018 r. w Kurozwękach planujemy zorganizować dla mieszkańców regionu i turystów imprezę promującą turystykę rowerową połączoną z prezentacją przewodnika rowerowego oraz występami artystycznymi i degustacją regionalnych potraw. W imprezie planujemy udział około 500 osób. Promocja i informacja o imprezie odbędzie się na stronach www LOT, Zespołu Pałacowego Kurozwęki oraz UMiG Staszów. Zostanie też wykonany baner promocyjny informujący o trasach rowerowych oraz dofinansowaniu otrzymanym z LGD.
Budżet operacji 35.949,86 w tym:
- grant z LGD "Białe Ługi": 27.718,00 zł
- wkład własny finansowy: 6.700,00 zł
- wkład własny rzeczowy: 1.531,86 zł

Logotypy

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Operacje pt. „Rajd Motocykli Zabytkowych i Klasycznych MOTOWYRYPA 2018” i „Promocja prozdrowotnych walorów turystyki rowerowej ma obszarze LGD Białe Ługi” realizowane w ramach Projektu Grantowego „Promocja zdrowego stylu życia na obszarze LGD Białe Ługi" poprzez szereg wydarzeń, działań promujących i pozytywnie wpływających na świadomość mieszkańców z zakresu prozdrowotności, a także wprowadzania zdrowych nawyków”.