Szkolenie Geo-Guide za nami, zapraszamy na kolejne

Szkolenie Geo-Guide w Szydłowie

Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata” w Staszowie zaprasza na bezpłatne szkolenia dla branży turystycznej. Pierwsze szkolenie już się odbyło, organizacja zaprasza na cztery kolejne w listopadzie.

Szkolenia to część większego projektu, na realizację którego staszowski LOT pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Pierwsze szkolenie zatytułowane GEO-GUIDE odbyło się u jednego z partnerów projektu – w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Szydłowie i dotyczyło geologicznych atrakcji województwa świętokrzyskiego i ziemi staszowskiej. Szkolenie prowadził Michał Poros – kierownik Centrum Geoedukacji w Kielcach. Uczestnicy szkolenia byli zachwyceni geologiczną wiedzą prowadzącego i sposobem w jaki tę wiedzę przekazywał. Z pewnością nikt z kilkunastoosobowej grupy nie żałował uczestnictwa w tym spotkaniu, które w dodatku przeciągnęło się o godzinę, a Michał Poros otrzymał na koniec gromkie brawa.

Harmonogram kolejnych spotkań jest następujący:

9 listopada 2023 / 10:00 – 14:00 / Szydłów / „Obsługa klienta z niepełnosprawnością w PIT/CIT”

16 listopada 2023 / Staszów / „Marketing i promocja w turystyce”

23 listopada 2023 / Staszów / „Zarządzanie produktem turystycznym”

30 listopada 2023 / Bogoria / „Budowa produktów turystycznych w oparciu o najnowsze trendy i technologie”

Zapraszamy członków Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz inne podmioty zainteresowane powyższą tematyką do uczestnictwa w szkoleniach. Poszczególne programy szkoleń będą ogłaszane na stronie www.czymchatabogata.org

Zadanie publiczne pn. „Marka Szydłowa motorem turystycznym regionu” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0081/2306/UDOT/DT/BP z dnia 27 czerwca 2023 r.