LOT wybrał nowe władze

Zalew Buczyna w Bogorii

Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata” w Staszowie w dniu 9 maja 2024 r. podsumowała 2023 rok i wybrała nowe władze stowarzyszenia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech gmin członkowskich: Bogoria, Staszów i Szydłów, ośrodków kultury i turystycznych podmiotów gospodarczych z tych gmin.

Jak podkreślił Burmistrz Miasta i Gminy Bogoria Marcin Adamczyk, walne zebranie LOT-u nieprzypadkowo zwołano nad Zalewem „Buczyna” w Bogorii. To właśnie tutaj LOT we współpracy z Gminą Bogoria kończy realizację projektu, który wzbogacił infrastrukturę turystyczną regionu.

W ramach projektu „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze gminy Bogoria poprzez rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy zbiorniku Buczyna oraz innowacyjną infrastrukturę turystyczną w postaci ustawienia telebimu informacyjno-promocyjnego” nad zalewem powstały drewniane budynki infrastruktury turystycznej – wiata, domki i przebieralnia. LOT pozyskał 299.727,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.

To niejedyny projekt zrealizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną w Staszowie w ubiegłym roku. Kolejnym był projekt „Aktywny kalendarz – aktywny senior” w Programie AKTYWNI+ na który LOT pozyskał od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotację w wysokości 29.500,00 zł. W ramach działań projektowych zorganizowano szereg warsztatów manualnych, turniejów sprawnościowych i ortograficznych, piknik integracyjny, wyjazd edukacyjno-rekreacyjny podczas np. Dnia Seniora, Praw Człowieka, Grzyba i Piwowara. Wydano kalendarz na rok 2024 z fotografiami beneficjentów. Projekt realizowany był we współpracy ze Staszowskim Ośrodkiem Kultury i Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych „Talent”.

Kolejnym dużym zadaniem zrealizowanym w 2023 roku był projekt „Marka Szydłowa motorem turystycznym regionu” na który pozyskano dotację 50.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W jego ramach odbył się cykl szkoleń dla branży turystycznej, powstała aplikacja mobilna „Odkrywaj Szydłów”, a w samym Szydłowie ustawiono tablice turystyczne – drogowskazy do obiektów turystycznych. Projekt zrealizowany był we współpracy z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Szydłowie i Gminą Szydłów.

LOT we współpracy ze Staszowskim Ośrodkiem Kultury zorganizował także XXI Powiatowy Turniej Ortograficzny, na który pozyskał środki w wysokości 3.000,00 zł z Województwa Świętokrzyskiego, a w którym wzięło udział 42 uczniów z terenu powiatu staszowskiego.

LOT współpracował również z Kołem Grodzkim PTTK w Staszowie przy organizacji II Staszowskiego Maratonu Pieszego „Po Krainie Bizonów”, który odbył się 1 lipca 2023 r. i zgromadził 150 uczestników.

Po przedstawieniu sprawozdań finansowych i udzieleniu absolutorium, przystąpiono do wyborów. Dotychczasowy przewodniczący zarządu Witold Kowal zrezygnował z kandydowania do zarządu. Pomysłodawca i współzałożyciel LOT w 2007 roku podsumował 17 lat istnienia organizacji i oznajmił, że musi się teraz skoncentrować na swojej działalności zawodowej.

Nowo wybrany zarząd ukonstytuował się w składzie: Maria Stachuczy jako Przewodnicząca Zarządu, Piotr Walczak jako Wiceprzewodniczący, Ewa Kondek jako Sekretarz, Dominik Rożek jako Skarbnik i Małgorzata Gul jako Członek Zarządu. Do komisji rewizyjnej wybrano: Witold Kowal (przewodniczący), Ewa Szymańska (sekretarz) i Sławomir Migalski (członek).

W wolnych wnioskach zaproponowano rozszerzenie terytorialnego zasięgu LOT o kolejne gminy, co pozwoliłoby organizacji na dalszy rozwój.

Piotr Walczak

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się nad malowniczym Zalewem Buczyna w Bogorii, gdzie powstała infrastruktura turystyczna z projektu realizowanego przez LOT „Czym chata bogata” we współpracy z Gminą Bogoria.

Zdjęcia: Mateusz Zybała