LOT pozyskał fundusze na dwa duże projekty

Lokalna Organizacja Turystyczna "Czym chata bogata" pozyskała ponad 55 tys. zł dotacji na dwa projekty turystyczne, których realizacja planowana jest na połowę 2018 roku: promocję turystyki rowerowej i rajd motocykli zabytkowych.

Zarząd LOT złożył dwa wnioski w ramach naboru nr 2/2017/G z przedsięwzięcia 1.3.3. Wydarzenia promujące zdrowy styl życia mieszkańców i turystów - prozdrowotność ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania "Białe Ługi". Obydwa wnioski zostały ocenione pozytywnie i dofinansowane wsparciem finansowym.

Pierwszy wniosek zatytułowany Promocja prozdrowotnych walorów turystyki rowerowej na obszarze LGD „Białe Ługi” ma na celu promocję turystyki rowerowej, jako najzdrowszej formy spędzania wolnego czasu oraz promocję walorów turystycznych wschodniej części regionu świętokrzyskiego i promocję tras rowerowych na tym terenie. Kwota dofinansowania wyniosła 27.718 zł. Partnerem LOT przy realizacji projektu będzie Koło Grodzkie PTTK w Staszowie.

Drugi wniosek pn. Rajd Motocykli Zabytkowych i Klasycznych „MOTOWYRYPA” 2018 ma na celu zorganizowanie aktywnego i zdrowego wypoczynku przy wykorzystaniu naturalnych zasobów dziedzictwa lokalnego. Przyznana kwota dofinansowania: 27.933 zł. Partnerem LOT przy realizacji projektu będzie Świętokrzyska Nieformalna Grupa Motocyklowa.

P. Walczak