XVIII Powiatowy Turniej Ortograficzny

Turniej ortograficznyLokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata” oraz Staszowski Ośrodek Kultury zapraszają do udziału w XVIII Powiatowym Turnieju Ortograficznym, który zostanie przeprowadzony w dniu 2 grudnia 2020r. Turniej zostanie przeprowadzony z zachowaniem zaleceń sanitarnych. Szczegóły przedstawiamy w załączonym regulaminie. Zastrzegamy jednak, że w przypadku braku możliwości przeprowadzenie konkursu z powodu pandemii i aktualnych regulacji prawnych, zadanie może przybrać inną formę i będzie przeprowadzone według odrębnego regulaminu z wykorzystaniem internetu.

Karty zgłoszeń należy dostarczyć w terminie do dnia 25 listopada br. na adres Staszowskiego Ośrodka Kultury (ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów) lub pocztą elektroniczną: dominik_rozek@sok.info.pl.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Klauzula RODO